เสียตัวเพื่อสิ่งฟุ่มเฟือย

เสียตัวเพื่อสิ่งฟุ่มเฟือย
อึ้ง! เด็กไทยรับได้ เก่งแล้วโกง ยอมเสียตัวเพื่อให้ได้สิ่งฟุ่มเฟือย ชินชาภาพข่มขืน
นัก วิชาการระบุ วิกฤต! เยาวชนไทยยุคโลกาภิวัตน์ขาดศีลธรรม
ค่านิยมใหม่เก่งแล้วโกงเป็นเรื่องปกติ ฮิตพูดไทยคำอังกฤษคำ
เลียนแบบโฆษณา ละคร ใช้ตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้สิ่งฟุ่มเฟือย
ระบุชินชากับภาพข่มขืน ชี้เพลงไทย 90 เปอร์เซ็นต์
แสดงความรักแบบไร้เหตุผล และจากสถิติพบเด็กไทยเสียตัวมากขึ้น

ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บรรยายพิเศษเรื่อง ถอดรหัสปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในมิติวัฒนธรรม
จัดโดย ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมว่า
ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนไทยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก
ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน มี 5 มิติ ได้แก่

1.ปัญหาขาดศีลธรรม และรักษาวัฒนธรรมไทย ซึ่งผลการวิจัยระบุว่า
เด็กไทยจะมีค่านิยมใหม่ คิดว่าถ้าเก่งแล้วโกง ฉลาดแกมโกง
เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาคนไทยยอมรับได้
สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่เชย การพูดไทยคำอังกฤษคำ
เป็นเรื่องที่เด็กไทยนิยม

2.เรื่องการบริโภค เด็กไทยมีค่านิยมการบริโภค เลียนแบบสื่อ
โดยเฉพาะละคร โฆษณา ซึ่งมักนำเสนอเนื้อหา
รูปภาพเพื่อสร้างความต้องการทำให้ผู้บริโภคคิดว่าตัวเองมีปัญหา
และจำเป็นจะต้องหาสินค้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีปัญหา
จึง ทำให้เด็กไทยเกิดพฤติกรรมความอยากได้อยากมีสินค้าใหม่ล่าสุด
บางคนถึงกับต้องกู้หนี้ยืมสิน หรือใช้ตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้เงิน
และนำมาซื้อของฟุ่มเฟือย

ดร. วรัชญ์ กล่าวต่อว่า
3.การพนัน ซึ่งเป็นภัยเงียบที่แฝงเข้ามาถึงตัวเด็กอย่างง่ายมาก
โดยเฉพาะ ทางหนังสือพิมพ์กีฬาต่างๆ
ที่มักจะนำเสนอข้อมูลของช่องทางการพนันกีฬาประเภทต่างๆ เอาไว้
ให้เด็กและเยาวชน สามารถเลือกใช้เป็นแนวทางการเล่นพนันได้
ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุดที่จะบ่อนทำลายอนาคตของเด็กไทยให้จมลง
เพราะเป็นการชี้โพรงให้เด็กเกิดความอยากได้ อยากมี ไม่รู้จักพอ

4.ใช้ความรุนแรง ทั้งทางด้านร่างกาย วาจา และจิตใจ
เป็นผลมาจาก การเล่นเกม ชมภาพยนตร์ ละคร
ที่มีภาพ ภาษาที่มีความรุนแรง ส่งผลให้เด็กเกิดความอาฆาต พยาบาท
แก้แค้น เกิดพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศ มีการบังคับข่มขืน
และเมื่อมีการเสพสื่อดังกล่าวบ่อยครั้งก็จะกลายเป็นเรื่องชินชา
ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่เสื่อมโทรมของสังคมไทย และ

5. ทัศนคติการแสดงออกทางเพศ ปัจจุบันเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ขายง่าย
โดยเฉพาะเรื่องการมีเซ็กซ์ การนำเสนอค่านิยมทางเพศ ซึ่งเห็นได้ว่า
เพลงไทยกว่า 90% เป็นเพลงเกี่ยวกับความรัก
บางเพลงมีเป้าหมายการนำเสนอเนื้อหาที่ช่วยในการหาความรักแบบไร้เหตุผล
ทำให้พบสถิติเด็กไทยเสียตัวมากขึ้น และเป็นการร่วมรักแบบข้ามคืน
โดยที่ยังไม่รู้จักกันมากขึ้นด้วย
ที่มา ผู้จัดการ

Leave a Reply