โจ๋ชายกว่าครึ่งเสียตัว

โจ๋ชายกว่าครึ่งเสียตัว
วาเลนไทน์ โจ๋ชายกว่าครึ่ง มีโอกาสเสียตัว
รมช.สาธารณสุข กระตุ้นให้วัยรุ่นทบทวนอารมณ์ทางเพศ
รู้จักปฏิเสธและป้องกันตัวเอง ด้าน กรมสุขภาพจิตระบุ
ไอทีสื่อรักทำเกินเหตุ ส่งผลวัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น

เมื่อ วันที่ 11 ก.พ. ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วย นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิตแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
ฉลาดรักยกกำลังสาม รู้ใจ ไหวทัน ป้องกันได้
เพื่อป้องกันสถานการณ์ความเสี่ยงของวัยรุ่นในวันวาเลนไทน์

นางพรรณสิริ กล่าวว่า วันวาเลนไทน์ปีนี้
ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตจัดทำโครงการฉลาดยกรักกำลังสาม
รู้ใจ ไหวทัน ป้องกันได้ เพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่น ครอบครัว และสังคม
มีความไหวทันต่อสถานการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่ภัยทางเพศ
และให้ครอบครัวมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น
ในเทศกาลวันวาเลนไท น์ โดย . . .

รู้ใจ หมายถึง การรู้ใจตนเองจากการทบทวนอารมณ์
ความคิดของตนเองที่อาจมีอิทธิพลต่อการเกิดความเสี่ยงทางเพศ

ไหวทัน หมายถึง การไหวทันต่อสถานการณ์เสี่ยง
ไหวทันต่ออิทธิพลของสื่อไอที และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้อื่น

ป้องกันได้ หมายถึง การพัฒนาวัยรุ่นให้มีทักษะชีวิต
ในการปฏิเสธและป้องกันตนเองจากภัยทางเพศ
รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวให้ป้องกันเยาวชนจากภัยทางเพศได้

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า
นอกจากนี้ยังได้ให้กรมสุขภาพจิตเปิดบริการให้คำปรึกษาครอบครัว
ทั่วประเทศมีกว่า 20 ล้านครอบครัว ในด้านการเลี้ยงดูลูกยุคไอที
รวมทั้งการปรึกษาปัญหาครอบครัว นำร่องที่สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นแห่งแรก
และจะขยายผลไปทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้ครอบครัวมีทักษะ
ให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูลูก ให้มีความไหวทันต่อสถานการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ
อาจนำไปสู่ภัยทางเพศ และมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น

นาง พรรณสิริ กล่าวอีกว่า ขณะนี้วัยรุ่นไทย มีประมาณ 16 ล้านคนทั่วประเทศ
มีความเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะทางเพศ
เนื่องจากมีปัจจัยมาจากปัญหาสังคมอื่น ๆ อาทิ
การลุ่มหลงกระแสวัตถุนิยม อิทธิพลของสื่อออนไลน์
โดยสื่อออนไลน์ในขณะนี้ มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นและเยาวชนสูงมาก
เครื่องมือที่ใช้มากที่สุดคือมือถือ

จากผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2551
พบประชาชนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ
ร้อยละ 51 ใช้โทรศัพท์มือถือ มากที่สุดใน กทม. ใช้ 73%
โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่ติดตัว 24 ชั่วโมง มีลูกเล่นมากมาย
ทั้งส่งข้อความ ส่งรูป เป็นเสมือนดาบสองคม หากรู้จักใช้ให้ถูกทาง
ก็จะสร้างความรู้ สร้างความใกล้ชิดทางจิตใจได้
หากใช้โดยขาดความระมัดระวังหรือเหมาะสมอาจนำภัยมาสู่ตัวเอง
และในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่น
ขณะนี้สถานการณ์น่าห่วงเนื่องจากเผชิญภัยวิกฤติหลายประการ
นอกจากมีอัตราการหย่าร้างในครอบครัวสูงขึ้นจากอัตราส่วน 5 ต่อ 1
ในปี 2542 เป็นอัตราส่วน 3 ต่อ 1 แล้ว ยังต้องเผชิญกับการเลี้ยงดูลูกในยุคไอทีด้วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ด้าน นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้สำรวจ วัยรุ่นไทย
สื่อรักวาเลนไทน์ 2010 ในเขต กทม.
ที่ ได้เก็บข้อมูลวัยรุ่นระดับมัธยมต้นถึงมหาวิทยาลัย จำนวน 1,320 คน
และพ่อแม่/ ผู้ปกครองที่มีลูกกำลังเรียนในมัธยมต้นและมัธยมปลาย
จำนวน 583 คน ระหว่างวันที่ 5ม.ค. 2553 – 1 ก.พ. 2553 พบว่า
วัยรุ่น 1 ใน 2 หรือร้อยละ 47 มีความเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์
กับแฟนในวันวาเลนไทน์ หากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า จาก การสำรวจพบว่า
กลุ่มเสี่ยงเป็นชายมากกว่าหญิง 2 เท่าตัว ส่วนในกลุ่มของพ่อแม่/ผู้ปกครอง
พบว่า 1 ใน 4 คน หรือ ร้อยละ29 มีความรู้ความเข้าในการใช้ไอทีน้อยถึงน้อยที่สุด
แต่ก็นิยมซื้อไอทีให้ลูกหลาน โดยซื้อโทรศัพท์มือถือ เป็นอันดับหนึ่ง 89%
อันดับสอง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 32% และอันดับสาม เครื่องเล่นวิดีโอเกม 34%
แต่ปัญหาที่พบ คือ พ่อแม่ส่วนมาก 2 ใน 3 คน หรือ 66%
ไม่เคยเข้าไปตรวจสอบการรับข้อมูลในไอทีของลูกหลาน
และไม่มีการควบคุมการใช้สื่อไอทีของลูกหลานถึง 44%

นพ.ชาตรี กล่าวอีกว่า จาก ผลการสำรวจยังพบว่า
มีผลให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง 67% มีความกังวลต่อการเข้าถึงเนื้อหาทางเพศ
ของลูกหลาน พ่อแม่/ผู้ปกครอง 73% มองว่าวัยรุ่นไทย
มีการแสดงออกในวันวาเลนไทน์ไม่เหมาะสม
และ 48% ห่วงวัยรุ่นยังมีความเสี่ยงทางเพศในเทศกาลวาเลนไทน์
จากการเห็นภาพโป๊เปลือย โดยผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าสังคมไหวทัน
และมีแนวทางการป้องกันสถานการณ์ความ เสี่ยงของวัยรุ่นในวันวาเลนไทน์
โดยการสร้างพลังแก่ครอบครัวให้ไหวทัน และป้องกันภัยทางเพศแก่ลูกได้

อธิบดี กรมสุขภาพจิต กล่าวด้วยว่า กรมสุขภาพจิตจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์
โดยร่วมมือกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
ให้วัยรุ่นส่งข้อความสั้นหรือเอสเอ็มเอส ที่สร้างสรรค์
จัดทำองค์เอกสารความรู้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.icamtalk.com/
และเปิดห้องครองใจ ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ โดยมีทีมสหวิชาชีพ
ได้แก่ พยาบาลจิตเวช นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
ให้บริการปรึกษาครอบครัว เป็นช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่าย
ป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น
ที่มา ไทยรัฐ

Leave a Reply