xXx เปิดบริสุทธิ์

ถาม อยากรู้อะ ว่าผู้ชายชอบหญิงซิงหรือไม่ซิง
อยากรู้อ่าค่ะ ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงที่มีประสบการณ์หรือว่าไร้เดียงสา
เข้ามาช่วยกานตอบหน่อยนะคะ คือว่ามานคาใจมานานมากมายอ่าคะ

อ้าว บ้างก้อว่ามีประสบการณ์เจ๋งดี
ไร้เดียงสาก้อตื่นเต้นอะ
เรามะรุจาถามครายอ่านะ
เผอิญว่าจาเอาไปทามรายงานสุขศึกษา
เป็นผลโพลอ่าจ้า ช่วยกานตอบหน่อยละกาน

อ่านบทความนี้ต่อ คลิ๊ก !!

Leave a Reply