รักคือ

รักคือ
ความรัก คือ ฤดูการที่จะต้องเปลี่ยนไปเมื่อถึงเวลาของมัน
ความรัก คือ สัจธรรม สื่งที่แน่นอนคือ ความไม่แน่นอน
ความรัก คือ ประจุไฟฟ้าคนละขั้วที่วิ่งเข้าหากัน
ความรัก คือ ความรู้สึกว่า ใช่ เมื่อเราได้เสียมันไปแล้ว
ความรัก คือ ลูกกวาดรสหวานใน อมไม่นานก้อละลาย
ความรัก คือ เสียงเพลงที่มีทั้ง สุข ทุกข์ เศร้า สนุกสนาน
ความรัก คือ การปลูกต้นไม้ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ รดน้ำ พรวนดิน

ความรัก คือ การเดินทาง ที่จะสิ้นสุดก้อต่อเมื่อเราหยุดเดิน
ความรัก คือ อำนาจที่ลี้ลับ ซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างรัย
ความรัก คือ พลังวิเศษที่ทำหั้ยเกิดสิ่งสวยงาม
ความรัก ไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่เป็นของขวัญล้ำค่าที่แสนวิเศษ
ความรัก คือ ความห่วงใย เอื้ออารีและอดทน
ความรัก ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆเพียงแค่ให้ได้ความรักย้อนกลับคืนมาก้อพอ
ความรัก ไม่มีข้อแม้
ความรัก คือ การให้และไม่เห็นแก่ตัว
ความรัก คือ สื่งบ่งชี้ความถูกต้อง แต่ไม่ใช่เหตุผลที่จะใช้อ้างความเป็นเจ้าของ
ความรัก คือ การเชื่อใจ
รัก คือ ส่วนเติมเต็ม การให้ภัย เข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ
รัก คือ การให้อภัย การได้รับแบ่งปัน
รัก คือ สิ่งสำคัญสำหรับทุกชีวิต
ความรัก ไม่มีอาณาเขต ไม่มีพรหมแดน ไม่มีข้อจำกัด และกฎที่ตายตัว
ความรัก คือ การที่เรายอมรับทุกๆอย่างของคนอีกคนหนึ่งได้
ความรัก คือ ความอ่อนแอที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

ที่มา dek-d.com

Leave a Reply