ข้อปฏิบัติขณะตั้งครรภ์

ข้อปฏิบัติขณะตั้งครรภ์

ข้อปฏิบัติสำหรับคุณแม่ขณะตั้งครรภ์
1 กินอาหารครบ 5 หมู่ ให้มากกว่าปกติ โดยเฉพาะนม ไข่ เนื้อสัตว์ ถั่วทุกชนิด
รวมทั้งผักใบเขียว และผลไม้ต่างๆ

2 ต้องฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบชุด 2 ครั้ง
3 แปรงฟันให้ถูกวิธี หลังอาหารและก่อนนอน ใช้ยาสีฟันผสมฟลูโอไรด์
4 พบหมอฟัน หรือตรวจฟันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อย 1 ครั้ง

# 5 หากมีอาการต่อไปนี้ ต้องรีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
# แพ้ท้องมากกว่าปกติไข้สูง
# หลังเท้าบวม
# ซีด
# ปวดท้อง หรือแน่นท้องมาก
# ชัก ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว
# ขัดเบา
# ลูกในท้องดิ้นน้อยลง
# เลือดออกทางช่องคลอด
# มีน้ำออกทางช่องคลอด

6 การฝากท้อง
– ฝากท้องทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งท้อง
– ตั้งท้อง 1 – 6 เดือน ไปตรวจท้องทุกๆ เดือนๆ ละ 1 ครั้ง
– ตั้งท้อง 7 – 9 เดือน ไปตรวจท้องทุกๆ 2 อาทิตย์
– ตั้งท้อง 9 เดือนขึ้นไป ไปตรวจท้องทุกๆ อาทิตย์ จนกว่าจะคลอด

7 การออกกำลังกายทำได้ แต่ไม่ให้เหนื่อยเกินไป สามารถทำงานบ้านทั่วไปได้
แต่ควรงดงานหนัก

8 มาตรวจหลังคลอด เมื่อ 4 – 6 สัปดาห์

9 คุณแม่ควรทำจิตใจให้สบาย รู้สึกผ่อนคลายขณะตั้งครรภ์
เพื่อลูกที่เกิดมาจะได้เลี้ยงง่าย การใกล้ ชิดเอาใจใส่ของคุณพ่อ
จะช่วยให้คุณแม่มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส มากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply