Emergency Contraceptive Pills

Emergency Contraceptive Pills
ยาคุมฉุกเฉิน (Emergency Contraceptive Pills)
หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณสุภาพสตรีทั้งหลาย

1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกำเนิดเลย
2. ถุงยางอนามัยแตก มีรูรั่ว หรือหลุด
3. ลืมกินยาคุมไปวัน/สองวัน
4. ห่วงอนามัยหลุด
5. ไม่แน่ใจว่านับระยะปลอดภัยคลาดเคลื่อนไปหรือเปล่า
6. ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ และที่สำคัญคุณไม่ต้องการตั้งครรภ์
ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์

ยาคุมฉุกเฉินคืออะไร?
ยาคุมฉุกเฉินเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์วิธีหนึ่ง
ตัวยาประกอบด้วยฮอร์โมนชนิดเดียวกับที่มีอยู่ในยาเม็ดคุมกำเนิดทั่วๆ ไป
แต่มีปริมาณฮอร์โมนสูงกว่า ยาคุมฉุกเฉินมีทั้งแบบฮอร์โมนเดี่ยว
และแบบฮอร์โมนผสม

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่ขายในเมืองไทยขณะนี้มี 2 ยี่ห้อ คือ
โพสตินอร์ และมาดอนนา เป็นยาคุมฉุกเฉินแบบฮอร์โมนเดี่ยว
ถ้ากินถูกวิธี ภายในเวลาที่กำหนด จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 85%

แต่ต้องกินตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นในกล่องยา 1 กล่อง จะมียา 2 เม็ด
ผู้ใช้ต้องกินทั้ง 2 เม็ด โดยกินเม็ดแรกภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์
และกินเม็ดที่สอง เมื่อครบ 12 ชั่วโมง หลังจากกินเม็ดแรก

ยาคุมฉุกเฉินป้องกัน การตั้งครรภ์ได้อย่างไร?
ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์โดย:
1. ขัดขวางการตกไข่
2. ขัดขวางการผสมกันระหว่างไข่กับอสุจิ
3. ขัดขวางการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว

ไม่แนะนำให้กินยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำ
เพราะประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด ต่ำกว่า
การกินยาคุมธรรมดาแบบที่กินทุกวันๆ ละ 1 เม็ด

ยาคุมฉุกเฉินทำให้แท้งได้หรือไม่?
ยาคุมฉุกเฉินจะไร้ประสิทธิภาพถ้ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถทำให้เกิดการแท้ง หรือทำอันตรายแก่เด็กในครรภ์ได้

ยาคุมฉุกเฉินมีโทษต่อร่างกายหรือไม่
องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศว่า
การใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้อง และเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ร่างกาย

หากต้องการใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบฮอร์โมนผสม
และผู้ใช้มีประวัติเป็นโรคลมชัก โรคหัวใจ โลหิตแข็งตัว
หรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจ ผู้ใช้ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

อาการข้างเคียงของการใช้ยาเป็นอย่างไรบ้าง
ผู้หญิงบางคนที่กินยาคุมฉุกเฉินจะรู้สึกคลื่นไส้ วิงเวียน หรือปั่นป่วนในท้อง
บางรายอาจอาเจียน แต่อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ
บางคนอาจมีอาการประจำเดือนมาช้ากว่าหรือเร็วขึ้นอีกวันถึงสองวัน
อาการข้างเคียงเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติของการกินยาคุมฉุกเฉิน
จากการวิจัยพบว่า ไม่เคยมีรายงานการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือ
เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการกินยาคุม ฉุกเฉิน

หลังจากกินยาเข้าไปแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หลังจากกินยา จะไม่มีอาการที่บ่งบอกว่า ยากำลังออกฤทธิ์อยู่หรือไม่
ให้สังเกตดูว่าหลังจากกินยาไปแล้ว ประจำเดือนของคุณมาตรงเวลาหรือเปล่า
ถ้าประจำเดือนมาช้าเกินกว่า 1 อาทิตย์ หรือคุณรู้สึกกังวลใจ
คุณอาจจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาการตั้งครรภ์

ถ้าเกิน 72 ชั่วโมงไปแล้ว จะทำอย่างไรดี
ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ และเวลาได้ผ่านไปเกิน 3 วันแล้ว
การใช้ยาคุมฉุกเฉินจะไม่มีประสิทธิภาพ คุณควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
เพื่อปรึกษาว่าจะมีทางเลือกอื่นๆ หรือไม่

ถ้าอาเจียนหลังจากกินยาไปแล้ว ควรทำอย่างไร
ถ้าอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากกินยา ให้รีบกินยาซ้ำในทันที
ถ้ากินยานี้หลังอาหารจะช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้
หากคุณอาเจียนหลังจากกินยาไปแล้วเกินกว่า 2 ชั่วโมง
ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะยาได้ออกฤทธิ์ไปแล้ว

จะหายาคุมฉุกเฉินได้ที่ไหน
ยาคุมฉุกเฉินหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
ส่วนมากร้านขายยาจะเรียกยานี้ว่า “ยาคุมหลังร่วม” หรือยาคุมชั่วคราว”
ใน 1 กล่องมีจำนวนยา 2 เม็ด ใช้ได้ 1 ครั้ง

ยาคุมฉุกเฉินใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
ยาคุมธรรมดาที่ต้องกินยาทุกวัน สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่ายาคุมฉุกเฉิน
และมีอันตรายต่อร่างกายน้อยกว่ายาคุมฉุกเฉิน

ต้องกินยาคุมฉุกเฉิน เมื่อฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น หากคุณมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นระยะๆ
ไม่ว่าคุณจะแต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานก็ตาม คุณควรคุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมดา
เช่น กินยาคุมทุกวัน ใช้ถุงยางอนามัย ฉีดยาคุม
วิธีเหล่านี้สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่ายาคุมฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ
รวมทั้งโรคเอดส์ได้

ข้อมูล: เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพ เรื่อง “ยาคุมฉุกเฉิน”
โดยกองวางแผนครอบครัวและประชากร กรมอนามัย หระทรวงสาธารณสุข
โทร: (02) 590-4171 และโครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สภาประชากร
(The Population Council) Tel: 653-8586-7

Leave a Reply