ต้องการทางเพศสูง

ต้องการทางเพศสูง
เป็นคน มีอารมณ์ เพศ รุนแรง ถ้าวันไหนไม่ได้สำเร็จ ตัวเอง จะหงุดหงิด
คือดิฉัน เป็นคน มีอารมณ์ เพศรุ่นแรงมาก ถ้าไม่ได้ ตกเบด
เป็นอันนอนไม่หลับ ไม่อยากหมกมุนเลย ทำไง ดี ช่วยหน่อยค่ะ
ไม่อยาก ตกเบ็ดมากเลย
ผู้โพสต์ กามา

บทความเรื่อง การมีความต้องการทางเพศสูง
อ่านชื่อบทความนี้แล้ว รู้สึกว่าจะติด เรทเอ๊กซ์ สักนิดหนึ่ง
แต่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆ ท่านสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องความต้องการทางเพศสูง
กันว่าเป็นความผิดปกติหรือเปล่า

การมีความต้องการทางเพศสูง คือ
สภาวะที่มีความต้องการร่วมเพศมากผิดปกติ
ในผู้หญิงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า นิมโฟแมเนีย
(Nymphomania) ในผู้ชายเรียก แซทไทริเอสิส (Satyriasis)
ผู้ป่วยมักสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยๆ
อย่างยับยั้งใจไม่ได้ด้วย

ความจริงสภาวะนี้พบได้น้อยมาก แต่มักจะมีผู้กล่าวว่าเคยพบเห็น
ซึ่งความจริงอาจไม่ใช่ก็ได้
นักจิตบำบัดกับนักแนะแนวชีวิตสมรสมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
เกือบทุกรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีความต้องการทางเพศสูง
โดยเฉพาะนิมโฟแมเนียมักจะไม่ใช่
แต่เป็นเพราะความต้องการทางเพศระหว่างสามีภรรยาต่างกัน
ฝ่ายหนึ่งจึงคิดว่าอีกฝ่ายผิดปกติ ทั้งที่ทั้ง 2
ฝ่ายยังอยู่ในขอบเขตที่เรียกว่าปกติ

ที่คนสนใจและพูดถึงกันมากคือ นิมโฟแมเนีย
หญิงหลายคนถูกชายที่เป็นสามีหรือคู่ร่วมเพศกล่าวหา
เนื่องจากผู้ชายทั่วไปพอใจกับการมีความสุขสุดยอดครั้งเดียวจากการร่วมเพศครึ่งหนึ่งๆ
และจะไม่ต้องการหรือไม่สามารถร่วมเพศได้อีกชั่วระยะหนึ่ง
หญิงส่วนมากก็มักจะพอใจกับความสุขสุดยอดครั้งเดียวจากการร่วมเพศแต่ละครั้งเช่นกัน
หรือบางทีแม้จะไม่มีความสุขทุกครั้ง
แต่ผู้หญิงบางคนซึ่งมีวุฒิภาวะทางเพศสมบูรณ์เต็มที่อาจไม่พอใจกับไคลแม็กซ์
(climax) ครั้งเดียว เธออาจเคยมีความสุขสุดยอด 5-20 ครั้ง
หรือมากกว่าระหว่างการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
เพราะฉะนั้นผู้ชายที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงดีพอจะคิดว่าหญิงพวกนี้ผิดปกติ
และกล่าวหาเธอว่าเป็น นิมโฟแมเนีย

ผู้ชายอีกแบบหนึ่งคือ
พวกที่ขาดความมั่นใจในตัวเองและมักมีความรู้สึกเป็นปมด้อย
การที่เขาพอใจการร่วมเพศสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
ในขณะที่ภรรยาหรือคู่นอนต้องการ 6-7 ครั้ง
จะคุกคามความเป็นชายของเขา เพราะฉะนั้น
เขาจะต่อสู้กับความรู้สึกนี้โดยโทษว่าเธอเป็นนิมโฟแมเนีย
เป็นการบอกว่าเธอ ผิดปกติ แต่เขา ปกติ

ลักษณะของ นิมโฟแมเนียแท้ๆ คือ
การไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศของตน
จะต้องได้รับการตอบสนองไม่ว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไร
และแม้ว่าจะได้รับความสุขจากการร่วมเพศมาหลายครั้งแล้วก็ตามในระยะเวลาใกล้ๆ
กันก็ยังมีความต้องการที่จะได้รับอีก

สาเหตุ
สาเหตุทางร่างกายและจิตใจบางอย่างอาจทำให้ผู้ป่วยบางรายมีความต้องการทางเพศสูง
ได้แก่
1. สาเหตุทางร่างกาย
ก. โรคของสมอง
ความผิดปกติของกลีบสมองส่วนขมับ (temporal lobe) เช่น
โรคลมชักหรือเนื้องอกในบริเวณดังกล่าว
ในโรคลมชักอาการอาจเกิดภายหลังชัก หลังให้ยาต้านอาการชัก
หรือหลังการทำผ่าตัดสมองส่วนขมับ

ซิฟิลิสของสมอง
อื่นๆ เช่น โรคกลัวน้ำ (Rabies) อะโครเม็กกาลี่
มัลติเพิลสเคลอโรสิสในระยะที่อาการยังไม่ถึงขั้นสมองเสื่อม
ฮันทิงตันส์โคเรีย ในระยะก่อนอาการของโรคจะปรากฏชัด
และการบาดเจ็บที่ศีรษะ

ข. การใช้ยาบางอย่างมากเกินไป เช่น กัญชา โคเคน แอมเฟตามีน
ฮอร์โมนเพศชายเทสโตสเทอโรน และยาต้านโรคสันนิบาต (antiparkinson)
บางตัว เช่น แอลโดป้า

2. สาเหตุทางจิตใจ
ก. โรคของจิตใจ
โรคจิตทางอารมณ์ (Affective psychoses) โดยเฉพาะแบบคลั่ง
ความต้องการทางเพศจะเพิ่มมากผิดปกติ มีการร่วมเพศมากขึ้น
และสำส่อนทางเพศ พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

สภาวะซึมเศร้า
ผู้ป่วยบางรายอาจมีความต้องการทางเพศมากขณะที่มีอารมณ์เศร้าอย่างรุนแรง

โรคจิตเภท
ในระยะแรกของโรคผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยมีความต้องการทางเพศมากผิดปกติชั่วระยะเวลาหนึ่ง
จะแสดงออกโดยการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยเกินขนาด
การข่มขืนกระทำชำเรา การสำส่อนทางเพศ
หรือการพยายามร่วมเพศกับเด็กแบบของโรคจิตเภทที่ทำให้เกิดอาการนี้ได้บ่อยคือ
แบบธรรมดา (simple type) และแบบเฮบิฟรีนิค (herbephrenic type)

การติดสุรา
สุราอาจทำให้ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมทางเพศที่ก้าวร้าว
อันเป็นผลจากสุราไปกดสมองส่วนที่ควบคุมการยับยั้งอารมณ์เพศ
แต่ขณะเดียวกันสุราก็ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสีย
เพราะฉะนั้นในรายที่สมรรถภาพทางเพศยังดี
สุราอาจทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้

บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมหรืออันธพาล (sociopath)
คนที่มีบุคลิกภาพแบบอันธพาลอาจพบว่า
มีความต้องการทางเพศสูงได้บ่อยเช่นกัน
มีผู้ศึกษาคนเหล่านี้และพบว่ากว่าครึ่งมีอาการสำส่อนทางเพศโดยเฉพาะผู้หญิง
และอาจมีความวิปริตทางเพศอย่างอื่นด้วย เช่น
การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในที่สาธารณะ การข่มขืนกระทำชำเรา
การร่วมเพศระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต และการอวดอวัยวะเพศ

ปัญญาอ่อน บางคนจะมีลักษณะอารมณ์ไม่คงที่ หงุดหงิด
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย และมักมีปัญหาทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
พฤติกรรมทางเพศเป็นแบบขาดการยับยั้งชั่งใจและสำส่อนทางเพศ
หญิงอาจไปเป็นโสเภณี แต่ผู้ชายนอกจากสำส่อนทางเพศแล้ว
ยังอาจมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก คนชรา หรือสัตว์ด้วย

ข. ปัจจัยทางจิตวิทยา อธิบายว่าอาการนี้อาจเกิดขึ้นเพราะ
เป็นวิธีลดความตึงเครียดทางอารมณ์ที่มีมากเกินไปอย่างหนึ่ง
โดยแสดงออกเป็นความต้องการร่วมเพศอย่างมาก
และเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วความตึงเครียดนั้นจึงหมดไป
ความตึงเครียดดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเพศ

ในจิตไร้สำนึกกลัวการเป็นกามตายด้าน (frigidity)
หรือการเป็นรักร่วมเพศแบบแฝง (latent homosexual)
จึงพยายามพิสูจน์ว่าตนเองไม่ใช่โดยการมีความต้องการทางเพศสูง

ตามทฤษฎีของฟรอยด์
ปัญหานี้อาจเกิดจากการที่ความขัดแย้งภายในจิตไร้สำนึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศกับบิดาหรือมารดาที่เป็นเพศตรงกันข้าม
ไม่ได้รับการแก้ไขในวัยเด็ก
และใช้เพศตรงกันข้ามเป็นตัวกลางในการแก้แค้นพ่อ

สาหตุที่พบบ่อยคือความต้องการอย่างมากเหลือเกินที่จะเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกับการมีทัศนคติว่าร่างกายสามารถใช้เป็นเครื่องดึงดูดความสนใจ
ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับได้
เพราะฉะนั้นจึงใช้ร่างกายเป็นเครื่องแลกกับสิ่งที่ตนต้องการนั้น

การรักษา
1. รักษาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังความผิดปกตินี้ เช่น
การเป็นโรคจิต หรือการเป็นโรคของสมอง ฯลฯ

2. ใช้วิธีจิตวิเคราะห์หรือจิตบำบัดในกรณีที่อาการเกิดจากปัญหาในจิตไร้สำนึก
ตัวอย่างผู้ป่วย
ผู้ป่วยหญิง โสด อายุ 20 ปี การศึกษาชั้นประถมปีที่ 7
ยังไม่มีงานทำแน่นอน
เริ่มมีความต้องการทางเพศอย่างรุนแรงตั้งแต่อายุ 13 ปี

ผู้ป่วยเป็นลูกคนที่ 3 ในจำนวน 4 คน มีพี่สาว 1 คน และน้องสาว 1
คน บิดาและมารดาอายุเท่ากัน คือ 45 ปี แต่บิดาเสียชีวิตไปแล้ว 7
ปี มีอาชีพขายของเบ็ดเตล็ด และทะเลาะกันเป็นประจำ
บิดาเป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่ค่อยมีเหตุผล เล่นการพนัน
และตีลูกรุนแรงเสมอ ส่วนมารดาเป็นคนไม่ค่อยพูด และร้องไห้ง่าย
ผู้ป่วยไม่สนิทสนมกับทั้งบิดาและมารดา
ตั้งแต่เล็กยายเป็นคนเลี้ยงผู้ป่วยจนกระทั่งอายุประมาณ 10 ขวบ
จึงกลับมาอยู่กับบิดามารดา ทั้งตาและยายขี้บ่น ด่าเก่ง
และไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เมื่อมาอยู่กับบิดามารดา
ผู้ป่วยและน้องต้องนอนห้องเดียวกับบิดามารดา
ได้เห็นและได้ยินการร่วมเพศระหว่างบิดามารดาเป็นประจำ
บิดาชอบเปลือยกายเวลาร่วมเพศ
เมื่อผู้ป่วยเห็นแล้วรู้สึกหนาวและเกิดอารมณ์ซึ่งอธิบายไม่ถูก
บิดามารดาร่วมเพศกันค่อนข้างบ่อย
และผู้ป่วยจะเฝ้าคอยดูการร่วมเพศนั้นทุกคืน

สิ่งแวดล้อมข้างบ้านผู้ป่วยเป็นซ่องโสเภณี
ผู้ป่วยจะพยายามแอบดูการร่วมเพศในซ่องแห่งนั้นเสมอ
และเคยแอบดูการร่วมเพศของพี่สาวกับพี่เขยด้วย
จนกระทั่งผู้ป่วยเข้าวัยแตกสาวจึงหันมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการร่วมเพศแทน

เมื่อจบการศึกษาประถมปีที่ 7 (อายุ 15 ปี)
ต้องออกจากโรงเรียนเพราะมารดาไม่สามารถส่งเสีย
จึงมาช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานที่กรุงเทพฯ
ครั้งหนึ่งผู้ป่วยไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ได้ไปพักที่บ้านอา
บังเอิญคืนหนึ่งอาสาวไม่อยู่ อาเขยจึงเข้ามาปลุกปล้ำผู้ป่วย
เพราะผู้ป่วยนอนนุ่งกระโจมอกและไม่ได้ล็อคประตูห้อง
ผู้ป่วยยอมรับว่ามีอารมณ์เพศกับอาเขยด้วยเมื่อถูกอาเขยจับเต้านม
หลังจากนั้นก็มีความรู้สึกทางเพศกับผู้ชายหลายคน
แค่มองหน้าก็มีความต้องการจะร่วมเพศด้วย
ผู้ป่วยมีเพื่อนชายที่จะสับเปลี่ยนกันร่วมเพศกับผู้ป่วยถึง 5
คนในเวลาเดียวกัน เคยตั้งครรภ์และทำแท้ง 2-3 ครั้ง
เมื่อเพื่อนบ้านเล่าให้ญาติพี่น้องของผู้ป่วยทราบ
ผู้ป่วยจึงถูกส่งตัวไปอยู่กับพี่ชาย แต่ก็ยังคงประพฤติเช่นเดิม
บางครั้งแม้แต่ชายแปลกหน้าหรือคนที่เพิ่งรู้จักกันผู้ป่วยก็ยังเปิดประตูรับให้เข้าไปนอนด้วย
เมื่อพี่ชายทราบก็ถูกลงโทษ
พี่ชายเคยตีผู้ป่วยจนเดินไม่ได้เพราะสาเหตุนี้

ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศเกือบตลอดวัน วันละหลายครั้ง
ถ้าไม่ได้ร่วมเพศจะใช้การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
โดยใช้มือและวิธีฉีดน้ำไปที่อวัยวะเพศ
ครั้งสุดท้ายก่อนถูกพามาพบแพทย์
ผู้ป่วยมาอาศัยอยู่กับญาติผู้หญิงคนหนึ่งและเกิดความต้องการทางเพศอย่างรุนแรง
ขนาดเปลือยกายออกมาจากห้อง
และเชื้อเชิญใครๆ ให้ร่วมกิจกรรมทางเพศกับตน

การตรวจสภาพจิตพบว่าผู้ป่วยเป็นหญิงสาว หน้าตาดี
และสุภาพเรียบร้อย อารมณ์เศร้า
และรู้สึกละอายที่ตนมีอารมณ์เพศมากและรุนแรงเช่นนั้น
น้อยใจบิดามารดาและพี่ๆ ที่ไม่รักตน
มักจะเสือกไสไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่น และมีความคิดอยากตายด้วย
ไม่พบอาการของโรคจิตหรือความผิดปกติของสมอง

การตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติ และไม่พบว่าผู้ป่วยใช้ยาใดๆ
ในระยะที่มีอาการ

วินิจฉัยว่าเป็นนิมโฟแมเนียร่วมกับอารมณ์เศร้า
และได้ให้การรักษาโดยวิธีจิตบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับยาแก้อารมณ์เศร้า
ความต้องการทางเพศและอารมณ์เศร้าของผู้ป่วยลดลงภายในระยะ 2
สัปดาห์ แต่ผู้ป่วยไม่ได้มาติดตามการรักษาอีกเลย
ที่มา : clinicrak.com

4 thoughts on “ต้องการทางเพศสูง

  1. ตอนนี้อายุ 32 ค่ะ มีความต้องการสูงมาก ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย สะกิดแฟนเกือบทุกคืน
    http://talk.mthai.com/topic/54089

  2. ความต้องการทางเพศสูงมาก ทำยังไงดี
    ราอายุ20กว่าๆ และเป็นคนมีความต้องการทางเพศสูง เวลามีอะไรกับแฟนจะเสร็จทุกครั้งโดยการสอดใส่เพียงอย่างเดียว เพราะแฟนเราใส่ใจกับเรื่องนี้มาก ทำให้เราเสร็จก่อน แล้วเค้าค่อยเสร็จ บางทีเค้าไม่ไหวก็จะทำ2รอบ เค้าชอบบอกว่าเราทำเก่ง เค้าทนไม่ไหว(เค้าเป็นคนแรกของเรา)

    http://webboard.pooyingnaka.com/show.php?Category=sex&No=33437

Leave a Reply