เล็กรั้งท้ายจู๋ไทย

ไม่อยากเชื่อ ก็ต้องเชื่อ …
จู๋ไทยเล็กรั้งท้ายโลก
พูดไปใครจะเชื่อ จู๋ไทยเล็กรั้งท้ายโลก ทุกวันในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไทยวันนี้
เรื่องราวที่เห็นจน ชินตา ข่าวหนึ่งนั่นคือ ข่าวข่มขืน
แต่ใครจะเชื่อว่าจริง ๆ แล้ว งานวิจัยองคชาต ปรากฏว่า “จู๋ไทย”เล็กรั้งท้ายโลก
ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า เล็กสั้นขยันซอย หรือมันมาจาก เหตุผลนี้กันแน่ !!!
อ่านบทความนี้ ต่อ คลิ๊ก

Leave a Reply