เสียตัว

เสียตัว
หัวข้อสนทนา : ใครเคยเผลอเสียตัวให้ชายอื่นที่ไม่ใช่แฟนบ้าง
กลุ้ม ไม่ตั้งใจ
จากคุณ : สำนึกผิด
Continue reading

เสียตัว

เสียตัว
จับตาโจ๋”เสียตัว” เคาต์ดาวน์แฉสวนลุมฯที่ฮิต
ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เผยผลสำรวจวันรุ่นนิยม”เปิดซิง”เทศกาลวันสำคัญลอยกระทง-ปีใหม่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดผลสำรวจพฤติกรรมวัยโจ๋ชอบมีเซ็กซ์ในช่วงวันเทศกาลสำคัญ
พบจากกลุ่มสำรวจมีถึง 75
รายยอมรับว่าเสียตัวครั้งแรกในคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมา Continue reading