วันแรงงาน เป็นวันหยุดประจำปี ที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก

วันแรงงาน เป็นวันหยุดประจำปี ที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจาก การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองผลงาน ทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน

วันแรงงานรอบโลก
ประเทศส่วนใหญ่ฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม หรือที่เรียกกัน May Day

– วันแรงงาน เป็นวันหยุดประจำปี ที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก อ่านบทความนี้ คลิ๊ก!

Leave a Reply